Products About Us Industries News Downloads Contact Us

ILERI Group COVID-19 ile Mücadele Tedbirleri Hk. (Turkish Version)

27.03.2020

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Hepimizin çok yakından takip ettiği Dünya’da ve ülkemizde hızlı bir şekilde yayılan COVID-19 pandemisinin yarattığı durum ile ilgili ILERI Group olarak bu süreci hep birlikte güvenli ve sağlıklı bir şekilde atlatmak için elimizden gelen tüm çalışmaları titizlikle yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Aşağıda belirtilen aksiyonlar çerçevesinde tüm birimlerin, belirlenen tedbirlere göre hareket etmesi gereklidir. İlave tedbirler alınması durumunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

A. Şirket İçinde Alınan Tedbirler
1. Şirket içi toplu kullanılan alanların sıklıkla dezenfekte edilmesi, (ofis, üretim alanı, yemekhane, soyunma odaları vs.)
2. Firmamızda bulunan, koridorlara, yemekhane girişine ve tüm hizmet araçlarımıza el dezenfektanları yerleştirilmesi,
3. Tüm personel servis araçları ve şirket araçlarının günlük dezenfekte edilmesi,
4. İşletme ortamının periyodik şekilde havalandırılmasına özen gösterilmesi,
5. Tüm firma için fazla mesailerin kaldırılması,
6. Firma içi zorunluluk teşkil eden toplantılar haricindeki toplantılarının ertelenmesi, toplantıların mümkün olduğunca Skype ve/veya TV-Tele konferans üzerinden yapılması, şayet yüz yüze toplantı yapılması gerekiyorsa aynı toplantı odasında sosyal mesafe ölçülerinde katılımcı sayısının kişiyle sınırlı olması,
7. Zorunlu bir durum olmadıkça yurt içi ve yurt dışına seyahat edilmemesi,
8. Yurt dışından gelen kişilerin ve yurt dışından gelen kişiler ile temas eden kişilerin İnsan Varlıklarına bilgi vererek 14 gün kuralını uygulamalarının istenmesi,
9. Şirket içi birimler arası ziyaretlerin zorunluluk dışında hiçbir şekilde yapılmaması,  
10. İşletme içerisinde sosyal aktiviteler ve eğitim programlarına ara verilmesi, zorunlu İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sınırlı kişiler ile yapılması,
11. Yemekhane gibi ortak kullanım alanlarına bölünmüş gruplar halinde inilmesi ve yemekhanede birer sıra boşluklar bırakılarak çapraz oturulması,
12. Yemekhane, ofisler ve firma içerisine İLERİ GROUP personeli harici misafir kabul edilmemesi,
13. Risk Grubundaki personellerin belirlenmesi, Engelli, Hamile, kronik hastalıkları olan ve 60 yaş üzeri çalışanların işyeri hekimi gözetiminde değerlendirilip gerekli süreçlerin yürütülmesi,

B. Çalışana Yönelik Ek Alınan tedbirler
1. Personel farkındalığı için eğitim verilmesi (işyeri hekimi tarafından)
2. Tüm çalışanların şirkete girişlerinde güvenlik noktasında ateş değerlerine bakılması, 
3. Uygulamanın giriş yapan her kim olursa olsun eksiksiz yapılması,
4. Ateş ölçümü sırasında 37,8 derece ve üstü ateşi olanların hastaneye gitmelerinin tavsiye edilmesi ve kesinlikle firmaya alınmaması,
5. Bu durumda olan çalışanlarımızın konuyla ilgili hastaneden rapor getirmesi, 
6. Zorunlu nedenlerle yurt dışına çıkmış personellerin dönüşlerinde 14 gün karantinada kalmaları için yönlendirilmelerinin sağlanması,
7. Sağlık bakanlığınca belirlenmiş 14 kurala uyulması yönünde bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılması,
8. Risk taşıyan bir durumla karşılaşan personelin toplum sağlığını tehlikeye atacak şekilde şirket yönetimine (İV) ya da yetkili kamu kurumlarına bildirimde bulunmamış olmasının, kişisel sorumluluk dahilinde olduğunu bilmesi,

C. Dışarıdan Malzeme & Evrak Teslimi için Gelen Kişilere Yönelik Alınan tedbirler
1. Güvenlik noktasında Ateşlerinin kontrol edilmesi 37,8 derece üzeri ateşi olan kişiyi en yakın ilgili sağlık birimine yönlendirilmesi, firmaya alınmaması,
2. Dışarıdan malzeme teslimi için gelen kişilerin güvenlik noktasında bulunan lavaboda ellerinin yıkanmasının sağlanması ve/veya dezenfektan ile ellerinin temizlenmesinin sağlanması,
3. Yanında kişisel maske ve eldiven bulundurmayan şoförlerin firmaya alınmaması,
4. Yükleme için yönlendirilecek araç şoförlerinin mutlaka maske takması, araçların malzemeler tamamen hazır olmadan sevkiyat ve firma alanına alınmaması ve firma dışında bekletilmesi, ayrıca şoförlerin firma içine de (Yemekhane, WC gibi) alınmaması,
5. Firmamıza gelen Kargocuların firma içerisine girişine müsaade edilmemesi, ilgili Kargo ve tebligat zarflarının güvenlik tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra teslim alınması ve ilgili kişilere bilgi verilerek güvenlik noktasından teslim alınmalarının sağlanması,
6. Mümkün olduğunca nakit para alınmaması. Gereklilik nedeniyle para hareketinde tek kullanımlık eldiven kullanılması,

D. Taşeron Çalışmalara Yönelik Alınan Tedbirler
1. Zorunluluk oluşmadıkça taşeron çalışmalarının kabul edilmemesi,
2. Zorunluluk sebebiyle çalışma için gelmesi gereken kişilere ait tarafımızca istenen evrakların eksiksiz hazırlanıp, bir gün önceden İnsan Varlıklarına teslim edilmesinin ilgililerce sağlanması,
3. Gelen kişiler sahaya alınmadan önce güvenlik noktasında ateş değerlerine bakılması, ellerinin yıkanması, maske, eldiven kullanımının sağlanması,
4. Ziyaretçi bilgi formunun onaylatılması ve İnsan Varlıklarından onay alındıktan sonra, çalışanımız gözetiminde ilgili çalışma alanına alınması,
5. İlgililerce saha içerisinde belirlenmiş çalışma alanının dışına çıkmamasının sağlanması,

E. Ziyaretçilere Yönelik Alınan Tedbirler
1. Yurt içi veya Yurtdışından gelmek isteyen firmalar ve/ veya kişilerin ziyaretlerinin zorunlu bir durum olmadıkça kabul edilmemesi, ö
2. Görüşülmesi gereken konuların Skype veya TV-Tele konferans üzerinden yapılması,
3. Zorunluluk durumunda gelecek kişilerin Güvenlik noktasında ateş değerlerine bakılması, Ziyaretçi bilgi formunun onaylatılması ve Sosyal mesafe gözetilerek Sınırlı sayıda kişiyle galeri girişinde bulunan toplantı odasında görüşülmesi,
4. Ziyaretçilerin belirlenmiş toplantı odası dışında hiçbir alana alınmaması,

F. Yakınları Yurtdışından Gelen Çalışanlarımızla İlgili Alınan Tedbirler
1. Yakınları yurtdışından gelen çalışanlarımız mutlak suretle İnsan Varlıklarına bilgi vermesi ve mutlak surette en yakın hastaneden enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili sağlık raporu getirmesi,

G. İş Görüşmesinde Aday’a Yönelik Alınan Tedbirler
1. Zorunlu haller dışında iş görüşmelerinin telefon, Skype veya videolu yapılması,
2. Zorunluluk sebebiyle gelmesi gereken kişilerin ateş değerlerine bakılması Ziyaretçi sağlık bilgi formu onaylatılması, eldiven, maske kullandırılması, 
3. İnsan Varlıkları toplantı odasına sosyal mesafeler gözetilerek alınması ve işlemlerinin tamamlanması ardından firma dışına çıkarılması, 

Tüm bu önlemlerin alınmasından ve uygulanmasından müdürlüklerimiz ile ilgili birim yöneticilerimiz sorumludur.

İnsan Varlıkları yapılan uygulamaların kontrolünden ve alınan ve/ veya alınacak önlemlerin koordine edilmesinden sorumludur.

Sağlıklı ve tedbirli günler dileriz.

Elif Kasar
İnsan Varlıkları Müdür Yardımcısı